נגישות

משרדנו מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תעשיה וסביבה) ומורשה נגישות שירות ..אנו מטפלים בכל סוגי המבנים מבני ציבור, מבני מגורים, מבני תעשיה ומסחר ושטחי –

ציבור ונותנים מענה למבנים חדשים וקיימים, להיתרי בניה ולרישוי עסקים .

•סקרי נגישות מבני ציבור מתו"ס ושרות

•מתן הנחיות להנגשת המבנים ושצ"פ מתו"ס ושרות

•מתן מפרטי ביצוע והנחיות ביצוע לקבלנים.

• הדרכות נגישות שרות לחברות ציבוריות וחברות פרטיות על מתן שירות נגיש לאנשים עם

מוגבלות.

  • בדיקות נגישות לעסקים ע"פ דרישת רישוי עסקים .

דילוג לתוכן